5de3ebbeb9ac9

Artiklar

Inför stjärnklassificering på golfbanorna

Golfstar inför stjärnklassificering på sina golfbanor.

Text: CM Hellsten • 2019-02-08

19 banor runt om i huvudstadsområdet ingår i GolfStar som sedan vintern 2017 även har ett samarbete med ET-kvalbanan i spanska Lumine utanför Barcelona.
Inför säsongen 2019 har GolfStar investerat i en ny golfbilspark och köpt in hela 100 nya fordon till sina anläggningar.

100 nya golfbilar köps in till den svenska klubben

Nu presenteras en annan nyhet från GolfStar. En stjärnklassificering införs.
Stefan Brikell, är loyalty manager på GolfStar.
Så här säger han i ett pressmeddelande:
– Syftet är att tydliggöra förhållandet mellan värde, kvalitet och omfattningen av GolfStars golferbjudande. Vi vill med detta ge våra medlemmar och greenfeegäster en ännu bättre golfupplevelse som motsvarar deras förväntningar. 

– Vi använder en redan etablerad klassificering som känns igen från bland annat hotellbranschen. Vi är övertygade om att denna klassificering gör det enklare för våra medlemmar och gäster att förstå vårt erbjudande. Spel på golfbanor med två eller tre stjärnor ska alltså ha ett lägre pris än spel på våra banor med fyra stjärnor.

GolfStars banor delas in i tre grupper med 4, 3 respektive 2 stjärnor:

4: Brollsta (18-hål), Kungsängens Kings Course, Kyssinge (18-hål), Lindö Dal och Waxholm (18-hål).

3: Bodaholm, Gripsholm, International, Kungsängen Queens, Kyssinge (9-hål), ”Nya” Lindö Park, Riksten och Viksberg.

2: Brollsta (9-hål), Bromma, Grödinge, Lindö Äng, Lövsättra och Waxholm (9-hål).

Loyalty manager Stefan Brikell:
– Klassificeringen baseras på så många fler faktorer än bara stimpvärdet på en banans greener, hur svårspelad den är eller hur väldefinierade dess fairways är. I tabellen nedanför visas några av de andra bakomliggande faktorerna och hur de skiljer sig mellan de tre banklasserna. Baserat på dessa har vi tydliggjort våra banskötselpolicys för respektive STAR – nivå inför säsongen 2019, berättar Stefan.

Inför stjärnklassificering på golfbanorna


Text: CM Hellsten • 2019-02-08
ArtiklarGolfStarSvenska banor
Scroll to Top