5de3f1ae3ec2a

Artiklar

Golfens regelrevolution

Sedan 1744 har golf­regler formulerats ­för att göra spelet så rättvist som möjligt. Men strävan efter rättvisa har också satt onödiga käppar i hjulen för oss spelare genom åren. Därför har ett stort antal regler nu för­enklats och gjorts om.

Olof Åsgård • 2018-12-18

Spela banan som du finner den och bollen som den ligger. Om det inte går – gör det som är rättvist.
Det är utgångspunkterna för spelet golf. Sedan grundprinciperna etablerades har det uppstått situationer där det inte gått att följa dessa. Och i ­strävan efter rättvisa har regler och undantag utformats.

Att träffa en häst, hund eller andra förbipasserande med ­bollen var tillräckligt vanliga problem för att de skulle ­finnas med och redas ut i detalj när ­golfens 13 första kända regler skrevs ner inför en tävling i Skottland år 1774. Då bestämde sig The Honorable Company of Edinburgh Golfers att enas om några fundamentala saker.

De flesta, däribland den första punkten, “du måste slå nästa utslag inom en klubblängd från föregående hål”, har sedan dess tagits bort eller ändrats men i stora drag gäller samma regler och principer än idag, nästan 250 år senare.

Från och med 1 januari 2019 inleds en ny era då regel­organen R&A och USGA full­bordar den största regelrevolutionen i golfens historia. Deras arbete har främst kretsat kring frågorna:

✔ Hur kan vi göra reglerna enklare att förstå för spelarna?

✔ Hur kan vi ändra reglerna för att göra golfspelet mer attraktivt?

✔ Hur kan vi ändra reglerna så att spelarna inte straffas oproportionerligt mycket?

✔ Hur kan reglerna ändras så att de inte sänker spel­tempot?

Golfens regelrevolution
Claes Grönberg.

Mycket kommer kännas nytt men det mesta kommer att vara som vanligt, fast bara enklare att förstå.
Claes Grönberg, regel- och handicapansvarig på Svenska Golf­förbundet är mycket positiv till ändringarna och arbetet som gjorts med nya regelboken.
– I princip alla golfare kommer tycka att ändringarna är till det bättre. R&A och USGA har lagt stort fokus på både speltempo och golfens krav på moral, som gör golfsporten så unik. Dessutom har man valt att minska antal decisions (avgöranden) – som dessutom byter namn till tolkningar och blir klart färre eftersom vissa nu läggs i regelboken och andra försvinner med regeländringarna. Nu behöver man inte längre ha fotografiskt minne för att vara regelexpert. Textvolymen börjar bli mer hanterlig, säger Claes Grönberg som har arbetat med översättningen av den nya regelboken tillsammans med bland andra Svensk Golfs regel­redaktör och tillika förbunds­domaren Christina Rodman.

– Det har inte gjorts någon stor regelrevolution på 70 år och fram till nu har reglerna mest lappats och lagats vart fjärde år. Nu var det dags att göra något radikalt så att reglerna blir mer anpassade efter den verklighet vi lever i idag, säger Christina Rodman.

Den tolfte ursprungsregeln, “den vars boll ligger längst från hål är manad att spela först”, har alltid funnits med i regel­boken, men nu ändras den. Istället införs en uppmuntran att spelaren ska spela när den är klar att slå. Begreppet “ready golf” tar därmed plats i regelboken på riktigt, och blir mer än ett allmänt råd. Det gäller dock ej i matchspel där motspelaren fortsatt kan återkalla ditt slag om din boll låg närmare hål.

Golfens regelrevolution
Christina Rodman.

Räcker det att bara uppmuntra till “ready golf”?
– Att göra “ready golf” till en regel går inte. Förhoppningen är att speltempot ska höjas när spelarna ges möjligheten att komma överens om att man ska spela när man är redo att slå. Regeln om spelordning ledde ofta till missförstånd och lägre speltempo, säger Christina Rodman.
– Egentligen är det ingen skillnad, men att man uttryckligen uppmuntrar att spela i fel ordning för att tjäna tid kommer att betyda mycket, tror jag. Att man trycker på spel­tempo är bra och jag gillar att vissa misstag som exempelvis att träffa sig själv, slå ett dubbel­slag eller att råka rubba ­bollen när du letar efter den inte längre kommer ge plikt, eller dra ner på tempot med efterföljande diskussioner om antal plikt och huruvida det ska droppas eller placeras, säger Claes Grönberg.

Normalt har regelboken reviderats vart fjärde år och kompletterats med decisions vartannat år. Nu ersätts 2016 års upplaga redan efter tre år, decisonsskrifterna försvinner och regelorganen har valt att inte bestämma exakt när nästa ­revision ska ske.

När det väl sker tror Claes Grönberg att det kan komma förändringar på samma tema – enkelhet och speltempo.
– Det kanske blir något i den stilen. Vi får se. Jag hoppas att man fortsätter jobba ner textvolymen och gör vissa detaljer ännu enklare och mer lättförståeliga, säger Grönberg.

”Tar bort rena dumheter och gör spelet snabbare”

Nytt för 2019 är också att antalet regler har blivit färre till antalet, 34 har kapats till 24. Men det har gjort att vissa vuxit då de fått fler avsnitt under sig – och ihop med bilder och tolkningar har regelboken blivit tjockare. Förbundsdomaren Christina Rodman menar att detta bara kommer vara ett problem för domare och tävlingsledare.
– Att det finns en version för spelare är väldigt bra och de vanliga golfarna kommer enklare kunna ta till sig såväl gamla som nya regler nu. Men jag och andra domare måste ställa om i våra regelhuvuden med de nya numreringarna, omflyttade regler och nytt innehåll, och i själva regelboken har de också kört med både hängslen och livrem genom att lägga in 300 tolkningar (tidigare decisions) av reglerna i själva regeltexten, säger Rodman.

På vilket sätt kommer vanliga spelare få det enklare nu?
– Nu har man mer än någonsin utgått från situationer på banan som spelare faktiskt hamnar i. Istället för att spelare ska slå sig fördärvade i boken i jakt efter en regel som verkar passa in på situationen de befinner sig i, kan de nu enklare leta upp vad som gäller vid exempelvis boll i ett rödmarkerat pliktområde, säger Rodman.

Pliktområde?
– Ja, glöm begreppen vattenhinder och sidovattenhinder. Från 1 januari är det gul- eller rödmarkerade pliktområden som gäller!

Utveckling – Det går i vågor:

• Mellan 1956 och 1968 fick vi putta på green med flaggan i hål utan att någon passade den, något du inte fått göra sedan dess. Men från och med 2019 får du åter putta på green med flaggan i hål, och du får även träffa den. 

• Fram till 1984 droppade man över axeln, alltså bakom ryggen. Väldigt krångligt och det ledde till såväl bakdelsträffar som hälträffar. Den som droppade såg dessutom aldrig var bollen landade, vilket man fram till 1984 ansåg var mest rättvist. Tack och lov tänkte regelmakarna till och under lång tid har vi droppat med utsträckt arm i axelhöjd. Men från 2019 ska du droppa i knähöjd, vilket dagens regelmakare tycker gör själva droppningen ännu enklare. Den som av vana droppar i axelhöjd kommer dock göra helt fel och måste göra om proceduren i knähöjd.
 
• Att snabba upp spelet verkade också vara på tapeten i slutet av 1960-talet. Mellan 1968 och 1970 fick du bara rengöra din boll inför första putten och spelade du slagspel skulle du håla ut innan nästa spelare började putta. I efterhand anar vi att den goda seden att inte stå i varandras puttlinjer inte var helt enkel att upprätthålla. Däremot ser vi inga hinder för att den här regeln skulle kunna införas igen, eftersom vi får laga i stort sett allting på green från 1 januari.

Scroll to Top