5de3f2a538548

Artiklar

3,7 miljoner kronor satsas på golf för nyanlända

Skånes Golfförbund har fått 3,7 miljoner kronor till sin satsning på att ta hand om nyanlända.

CM Hellsten • 2018-12-07

Det är Golf.se som under vinjetten “Goda exempel från klubbar” berättar om hur Skånes Golfförbund har tilldelats 3,7 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden. Pengarna kommer att användas till att utveckla en metod för att använda golf som ett verktyg för inkludering.

Efter flykten fick hon jobb som golfpro

Tanken är att nyanlända ska inkluderas genom aktiviteter och social samvaro på skånska golfklubbar.
Allerum, Ljunghusen och Malmö Burlöv var de tre golfklubbar som initialt ingick i projektet men under året har ytterligare sju klubbar anslutit.
– Av dessa nya tillkommande golfklubbar har vi kommit längst med Kävlinge GK och klubbchef Tobias Klöfver. Vi har haft flera möten med kommunen samt en kvinnlig präst som stöttar några ensamkommande barn. Att Arvsfonden beviljar vår ansökan är ytterligare en bekräftelse på att golfen är på rätt väg som en viktig aktör i samhället. Golfen är Sveriges största individuella idrott sett till antalet aktiva utövare. En golfklubb måste vara en del av dagens samhälle för att vara relevant även imorgon. Golfen arbetar hårt för att accepteras som en folksport vilket innebär att vi, förutom jämställdhet, också måste fokusera på mångfald och inkludering, säger Rickard Balcke, projektledare på Skånes Golfförbund till Golf.se.

"Det lyste i ögonen på flyktingarna när de fick testa golf"

Projektet har en treårsplan och efter det första året i Skåne är tanken att klubbar i Stockholm, Västra Götaland och Halland ska ansluta.
Deltagarna (nyanlända barn och unga i åldrarna 12–25 år) och deras familjer får mentorer som hämtas från golfklubbarnas företagsnätverk.

När en första grupp med flyktingar från Syrien kom till Malmö Burlöv GK blev det succé.
Peter Svallin, är kund- och marknadschef på Malmö Burlöv GK.
Han säger så här till Golf.se:
– Det var en lyckad introduktion och imponerande att se hur snabbt dessa människor lärt sig bra svenska. Vi vill skapa en relation med dem, visa att golfen är beredd att ta sitt samhällsansvar och inspirera dem att få nyanlända att komma till oss och prova på golf, umgås och knyta nya kontakter.

Svenska klubben bygger om – inspireras av Ryder Cup-banan

Skånes Golfförbund har anlitat Erik Lundkvist, postdoktor på Barn och Ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet och lektor i idrottsvetenskap på GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, som ska utvärdera projektet.

När projektet är över har Skånes Golfförbund även planer på att nyrekrytera personal där en heltidsanställd arbetar med inkluderingsfrågor.

Tips till klubbar som vill börja driva verksamhet för nyanlända:

1. Kontakta mig, så att din klubb slipper “uppfinna hjulet”.
2. Se till att frågan är riktigt förankrad i både styrelse och klubbledning, samt utse en ansvarig projektledare redan från början.
3. Fundera igenom vilka ekonomiska resurser som behövs. Projektet har fått medel från Arvsfonden som kan användas direkt till golfklubben i samband med uppstart. Riksidrottsförbundets distriktsorganisationer har dessutom öronmärkta inkluderingsmedel för att stötta golfklubbar.
– Rickard Balckes


Scroll to Top