5de3f95a7421c

En bana värd en omväg!

Bortom Alvaret på Ölands södra udde väntar en ovanlig golfupplevelse.

Text: Svensk Golf • 2018-10-10 Uppdaterad 2019-12-12

PLUS & MINUS:

PLUS: Snabb seaside. En hård linksbana med korta avstånd mellan hålen gör spelet snabbt i dubbel bemärkelse.

MINUS: Planeringen. Klubbhuset kunde legat bättre. Man hade önskat en vacker vy över havet efter rundan.

Kontrasten är slående. Många som tar en golfweekend på Ekerum försöker också hinna med att klämma in en sväng förbi Links Golf Öland när de ändå är på ön. Det gör de rätt i. För den här banan ligger långt från allfarvägarna, både bokstavligt och bildligt. Den är unik i Sverige.

Kommer man från det mer livliga och välbesökta Ekerum slås man av den stillsamma ödsligheten, både på den södra delen av Öland och på själva klubben. Trots att anläggningen är kommersiell är det inte golf i industriell skala. Parkeringen är förvisso nästan full men det ­beror på att den är liten. Här finns inte många hotellrum och det blygsamma klubbhuset skulle rymmas i Ekerums foajé.

En bana värd en omväg!

Banan hette Grönhögen tills den i våras bytte namn till Links Golf Öland.
Själva banan har stråk av magi när man vandrar ut på morgonen. Det är svårt att avgöra om man har tur eller otur med vädret när Kalmar sund ligger spegelblankt under en blådisig himmel tidigt om morgonen.

Banan ligger trots allt på Vindarnas ö och den behöver vind för att utmana bättre spelare. Normalt sett blåser det alltid här, mer eller mindre, och vinden sätter oundvikligen sin prägel på spelet eftersom banan ståtar med fler tvärtorvade bunkrar (90 stycken) än fullvuxna träd.

Du är exponerad för elementen över större delen av banan – och av just denna anledning praktiserar Links Golf Öland anpassad slope. Ju mer det blåser, desto fler slag får du. Dessbättre är solen lika närvarande som vinden.

Banan var ursprungligen en enkel sexhålare vid en camping innan Pierre Fulke byggde om den till en linksbana. Banan är utlagd på en tunn bädd av skifferjord och har en för linksgolf så typisk dubbelgreen (hål 3 och 12).

Slingorna led tidigare av en obalans men i år ändrades hålens spelordning för att råda bot på det. När Fulke var klar med banan konstaterade han nöjt att man såg havet från banans samtliga hål. Möjligen kan hålen i banans norra ände – 9, 10 och 11 – kännas lite monotona där de går fram och tillbaka utmed varandra, men kommer vinden från havet är både 9 och 11 rejäla utmaningar.

En bana värd en omväg!

Banan är byggd på en kompakt yta och på mötande 6 och 17 får man ha öronen på skaft.
Här spelar ofta slicare från fel fairway. Likaså kan inspelet på hål 8, par 5, störas av det höga nät som skymmer vinkeln om man kan och vill gå för green på två slag.

VI MÖTTE: Pierre Fulke, banarkitekt:

”Marken var svår, ytan liten men läget fantastiskt. Det fanns bara 30 centimeter skifferjord ovanpå berget så det var svårt att skapa unduleringar. Det var besvärligt att klämma in 18 hål. Något hål är bara 330 istället för 360 meter, som det borde varit. Någon tee flyttade jag fram för att jag hittade en fin plats. Upplevelsen på tee är viktig!”Text: Svensk Golf • 2018-10-10
ArtiklarGrönhögen Golf LinksSvenska golfbanor
Rulla till toppen