Artiklar

Examensarbetet slutade i ett samarbete mellan sex golfklubbar

Examensarbetet slutade i ett samarbete mellan sex skånska golfklubbar.

• 2017-05-29

Idén till ett nätverkssamarbete mellan sex golfklubbar i Nordvästra Skåne grundades när klubbchefen Patrik Brorsson på Söderåsens GK skrev ett examensarbete på Klubbchefsutbildningen 2016. Projektet heter Nordvästra Skånes Golf och Företagsnätverk.
Syftet är att skapa nya förutsättningar för klubbarnas sponsorer – att hitta nya affärsmöjligheter och samarbeten.
Ted Roos, som tidigare samarbetat med Patrik Brorsson, blev erbjuden att projektleda arbetet, vilket han glatt tackade ja till:
– Klubbarna som är med i projektet är Landskrona GK, Rya GK, Vasatorps GK, Söderåsens GK, St. Arlid GK och Mölle GK. Dom har ett gediget samarbete sen ca: 30 år tillbaka. Patrik presenterade konceptet för respektive klubbchef och alla var överens om att gå vidare med idén och man tog sedan fram en plan på hur detta skulle genomföras, säger Ted Roos till svenskgolf.se/wp.

Examensarbetet slutade i ett samarbete mellan sex golfklubbar
Full fart på Söderåsen GK! //Foto: Ted Roos

I år inleddes projektet med en Kick Off på Vasatorps GK, där alla företag fick presentera sig, och dagen avslutades med ett föredrag från Svenska Golfförbundets (numera före detta) ordförande Christer Bergfors. Nästa träff hölls på Söderåsens GK där deltagarna gavs möjligheten att checka svingen och utrustningen tillsammans med tränare.
Rya GK bjöd på en final där företag och sponsorer från respektive klubb fick chansen att nätverka.
– Det finns alltid ett inslag av golf med, men det är inte det som är huvudfokus. Utan vi fokuserar mest på företagen/sponsorerna och att de ska få träffas och nätverka, och i långa loppet att det generar i någon slags affär dem emellan, säger Ted. 

Examensarbetet slutade i ett samarbete mellan sex golfklubbar
Här gästar Christer Bergsfors Vasatorps GK! //Foto: Ted Roos

Till hösten arrangeras en träff på Landskrona GK där deltagarna får ytterligare en chans till att nätverka, och under dagen kommer det bli rundvandring på Svenska Golfmuseet.
På S:t Arlid GK kommer närspelet att stå i fokus, och det kommer även att spelas en runda på korthålsbanan. Till sist träffas sponsorerna på Mölle GK för att avnjuta en gåsamiddag för att summera säsongen som varit.
– Idag är vi 33 företag och även ett påväg in. Kravet för att få vara med i detta projekt är att företaget har ett sponsorengagemang kopplat till någon av golfklubbarna. Vi har bara fått positiv respons från sponsorerna där alla är jättenöjda.

Scroll to Top