5de4608f0c771

Artiklar

De klassiska Arnold Palmer-citaten

Arnold Palmer var inte bara en grym golfspelare. Han var en mästare på "one-liners".

Michael Åhman • 2016-09-26

“Golf is deceptively simple and endlessly complicated; it satisfies the soul and frustrates the intellect. It is at the same time rewarding and maddening – and it is without a doubt the greatest game mankind has ever invented”.

(Golf är bedrägligt enkelt och oändligt komplicerat; det stillar själen och frustrerar intellektet. Det är samtidigt belönande och outhärdligt – och det är utan tvekan det största spelet mänskligheten någonsin uppfunnit).

De klassiska Arnold Palmer-citaten
(Det är lustigt; ju mer jag tränar, desto mer tur får jag). Palmer på US Open 1984. // Foto: John Kelly/Getty Images

“One thing I´ve learned over time is, if you hit a golf ball into water, it won´t float”.

(En sak som jag har lärt mig är att om du slår en golfboll i vattnet, kommer den inte att flyta).

“If you can see the ball, you can probably hit it; and if you can hit it, you can move it; and if you can move it, you might be able to knock it in the hole. At least it’s fun to try”

(Om du kan se bollen kan du förmodligen slå den; om du kan slå den, kan du flytta den; och om du kan flytta den kan du kanske slå den i hålet. Åtminstone är det kul att prova).

“Always make a total effort, even when the odds are against you. I never quit trying; I never felt that I didn´t have a chance to win”.

(Satsa alltid totalt, även om oddsen är emot dig. Jag har aldrig slutat försöka; jag har aldrig känt att jag inte haft en chans att vinna).

“The only really unplayable lie I can think of is when you’re suppose to be playing golf and come home with lipstick on your collar”.

(Det enda riktigt ospelbara läge jag kan komma på, är nu antas vara och spela golf och kommer hem med läppstift på kragen).

“Putting is a fascinating, aggravating, wonderful, terrible and almost incomprehensible part of the game of golf”.

(Puttning är en fascinerande, förargande, underbar, fruktansvärd och nästan obegriplig del av spelet golf)

De klassiska Arnold Palmer-citaten
(Det andra människor finner i poesi och konstmuseer, ser jag i bollbanan från en bra drive). Arnold Palmer vid British Open på The Old Course. // Foto: Brian Morgan/Getty Images

“Sam Snead will fly anywhere in my plane with me. Sam’s not as worried about the danger as he is about saving money”.

(Sam Snead flyger överallt med mig i mitt plan. Sam är mindre orolig för faran som han är om att spara pengar).

“The road to success is always under construction”.

(Vägen till framgång är alltid under konstruktion)

Arnold Palmer (1929-2016)


Läs Tiger Woods fina ord om Arnold Palmer


TV: Se hyllningsfilmen till Arnold Palmer


När Palmer spelade sällskapsgolf på Hovås

Scroll to Top