5de464f4d2c2f

Artiklar

Så kontollerar klubben speltempot – från receptionen

Det är Hills Golf & Sports Club som ser till att golfbilarna på klubben har den allra senaste teknologin. GPS-systemet ska både hjälpa golfarna, bidra ekonomiskt till verksamheten – och sänka rondtiderna.

Jesper Johansson • 2016-08-22

Lidköpings GK har genomfört förändringar på banan som resulterat i att rondtiderna sänkts till 3 timmar och 30 minuter.

Här kommer ytterligare ett exempel från Golfsverige hur en klubb försöker snabba på spelet. 

Golfbil är något som inte används alls på samma sätt i Sverige som i andra delar av världen. De flesta klubbarna har bara ett fåtal bilar, men inte Hills Golf & Sports Club. De har nämligen utrustat 60 golfbilar med ett nytt GPS-system, som kommer fungera på samma sätt som den här utrustningen.

Systemet ska underlätta för golfarna, samtidigt som klubben tjänar pengar på det.

– Det finns många fördelar med ett GPS-system i bilarna, både för oss som golfklubb och för den enskilde golfaren, säger Mats Sterner, vd på Hills i ett pressmeddelande.

– Vi kommer att behöva trycka upp färre antal banguider, men vi minskar även slitaget på banan samt risken för stöld.

Så kontollerar klubben speltempot – från receptionen

Men det är inte den enda fördelen med systemet.

Speltiderna ska nämligen sjunka med hjälpa av teknologin.

Dels kommer GPS:en att ge golfarna alla möjliga mått för att göra klubbval lättare och presentera varje hål med en “flyover”, en film som visar hålet från tee till green. Men speltempot kommer också att kunna regleras med hjälp av påminelser ute på banan.

– Börjar din boll att släpa efter talar systemet om för dig hur du förhåller dig till den tänkta tiden för varje hål. Receptionen kan också se i systemet hur tempot är på banan och kan tipsa innan en runda hur läget är.

Systemet kommer också att generera rena intäkter till klubben, då företag kan annonsera i golfbilarna.

– GPS:en ser exakt var varje bil kör och vi kan skicka personliga meddelanden till bilarna, som hjälper golfaren under rundan, säger Mats Sterner.

 Slitaget på banan kommer också att minska. Med hjälp av den nya teknologin kommer vissa zoner av banan att göras okörbara för bilarna.

– Bilen stannar helt enkelt om man kör in i en zon som inte är tänkt att användas den dagen. Också om man försöker stjäla golfbilen, så stannar den. Systemet talar också om varje bils batteristatus, eller hur mycket den har körts, vilket gör att vi direkt ser vilka bilar som behöver servas och kan därigenom på sikt minska kostnaden för reservdelar.

Mannen bakom världens knasigaste golfbil har dött


Golfbilen som tar dig tillbaka till framtiden


Är det här den lyxigaste golfbilen någonsin?


Så sänkte klubben rondtiderna till 3,5 timmar

Scroll to Top