5de46ec763585

Artiklar

Här är ordlistan som förklarar vad din pro säger

Releasa mer, säger din pro. Que? Tänker du. Sedan går resten av lektionen åt att försöka tolka mer eller mindre obegripliga uttryck. Här är den unika ordlistan som förklarar vad din tränare säger.

Text: Redaktionen • 2016-06-22

Hjärnan puttrar där du står i svingbåset och försöker begripa vad instruktören faktiskt vill ha sagt. Samtidigt som du ser ut som ett levande frågetecken nickar du lite för intensivt när pron undrar om du faktiskt har förstått.

För att inte riskera att bli dumförklarad fortsätter du att nöta på och låtsas som att allt är glasklart. “Reverse pivot” och layed off låter som rena rama grekiskan, men eftersom svingbåsen sällan är utrustade med digitala tolkar som översätter på textremsor försöker du intala dig själv att du är med i matchen.

Innerst inne är du däremot inte ens säker på vad begreppet “slå ner på bollen” faktiskt innebär.

Lugn – du är inte ensam. Många elever upplever att det är svårt att förstå sig på många av golfens ord och uttryck. Enligt tränaren Nicolas Kvarnström finns det en risk att instruktören i för stor utsträckning tar för givet att golfaren “kan” mer än vad som faktiskt överensstämmer med verkligheten.

– I en lektionssituation är det av avgörande betydelse att den som undervisar är lyhörd för elevens signaler. Det läraren upplever sig undervisa och det eleven tar till sig är långt ifrån alltid samma sak, säger han.

Vilka ord eller begrepp skapar störst förvirring bland elever?

– Jag har lärt mig att det är ytterst få begrepp som är helt självförklarande och helt saknar potential till förvirring. Om ett begrepp kan uppfattas på mer än ett sätt så kommer det uppfattas på mer än ett sätt. ‘Sikte’ är en personlig favorit. Det är inte ovanligt att golfare är av uppfattningen att fötternas position avgör vart siktet är inställt, säger Nicolas.

Så hur pass stor ordkunskap har egentligen svenska golfare i lektionssammanhang? Vi lät Thomas Järvheden, komiker med färskt golfintresse, göra ett försök att förklara varje term. Sedan fick Nicolas Kvarnström dechiffrera rappakaljan.

Här är resultatet!

Här är ordlistan som förklarar vad din pro säger
ROOKIEN:
THOMAS JÄRVHEDEN:
Är aktuell med debutboken ”Räkor med ansikte” som bygger på material från internetforumet Familjeliv.se.
I boken har han samlat och kommenterat de mest minnesvärda diskussionerna. Han är nybörjare i golf och har spelat Humorgolfen vid två tillfällen.

 

Starkt/svagt grepp

Thomas Järvheden: När man hållit masken efter flera dåliga utslag i rad men till slut tappar greppet och börjar skrika fula ord.

Nicolas Kvarnström: Benämningen på huruvida spelarens fattning av klubban är roterad bakåt eller framåt. Greppet är starkt om den övre handen är roterad s�� att handflatan är riktad mer mot marken än sitt neutrala läge, och den nedre handen är roterad så att handflatan pekar mer mot himlen än vad som är neutralt. Greppet är svagt om motsatsen råder.

 

Bollplacering

Thomas Järvheden: Antagligen var bollen ligger i förhållande till allt annat eller möjligen hur man peggar den?

Nicolas Kvarnström: Det borde först och främst egentligen heta bollposition. Det är ju trots allt oftast så att bollen ska spelas där den ligger och inte placeras i läge. Bollplacering är bollens position i relation till spelarens lodlinje. Den är långt fram i stansen om bollen ligger närmare målet än spelarens lodlinje och långt bak i stansen om den ligger längre ifrån målet än spelarens lodlinje.

Här är ordlistan som förklarar vad din pro säger
PRON:
NICOLAS KVARNSTRÖM:
är golftränare och coach på heltid med specialintresse för svingteknik, personligt ledarskap och pedagogisk kommunikation. Sedan 2010 är han verksam på World of Golf i Göteborg.

 

Svingplan

Thomas Järvheden: Att man ska planera hur man ska svinga innan man sätter igång.

Nicolas Kvarnström: Den bästa definitionen är det plan som målas upp av klubbhuvudet under dess färd genom träffen, och att den optimala lutningen på detta plan beror på fler fysiologiska parametrar än klubbans och spelarens längd.

 

Slå ner på bollen

Thomas Järvheden: När man i affekt skyller sitt dåliga spel på bollen – och kastar in den i skogen.

Nicolas Kvarnström: Slå ner på bollen får många höra att man ska göra med järnklubbor, medan man ska slå upp på den med driver. Detta kan vara ett bra råd till vissa golfare, och helt dysfunktionellt för andra. Sant är att klubbladet bör vara på väg nedåt då bollen träffas – så länge bollen ligger på marken och ska lyfta från densamma. Det är samtidigt lika sant att spelarens händer, och spelarens rörelse i övrigt, bör vara på väg uppåt under träffögonblicket. Så att man måste slå ner på bollen för att träffa rent när den ligger på marken är en sanning med modifikation.

 

Connection

Thomas Järvheden: Graden om hur mycket kontakt klubban har mot bollen vid träff?

Nicolas Kvarnström: Connection som betyder sammanhållning handlar om relationen mellan armarna och torson under svingen. Svingas armarna med kroppens understöd eller är armsvingen relativt frikopplad från resten av kroppen?

Här är ordlistan som förklarar vad din pro säger
Illustration: Jens Magnusson
Grekiska? Tja, eller din pro som försöker förklara din position på toppen av svingen.

 

Lag

Thomas Järvheden: De man spelar med om man kör lagtävling?

Nicolas Kvarnström: Uttalas lääg, betyder fördröjning och är benämningen på hur långt efter händerna som klubbhuvudet är när klubban närmar sig träffen. Ett mått på spelarens lag kan exempelvis definieras av vinkeln mellan den ledande armen och skaftet när händerna passerar midjehöjd i nersvingen.

 

Release

Thomas Järvheden: När man slår ett så perfekt utslag att man kissar på sig lite?

Nicolas Kvarnström: Release som betyder att släppa iväg, handlar om att få fart på klubban. Att släppa iväg och få fart på klubban i en golfsving handlar i sin tur mycket om att räta ut vinklar. Det handlar också mycket om inbromsning av vissa kroppssegment, för att farten i svingen ska överföras från armarna till klubbhuvudet. 


Layed off/Cross

Thomas Järvheden: Här är jag helt lost. Kanske när man får sparken som golftränare och får hela sin självbild krossad?

Nicolas Kvarnström: Layed off/cross betyder avlagd respektive korslagd och handlar om klubbans position i vändningen från baksving till framsving. Layed off innebär att skaftet och den ledande armens handled ligger i ett mer horisontellt plan än svingplanet. Konkret betyder layed off att den ledande armens handled är mer böjd mot underarmens insida och mer uträtad mot underarmens undersida än det som anses vara neutralt. Att ligga cross på toppen är motsatsen. •

 

ORDLISTA:

Setup
Kort och enkelt är setup din uppställning. Förhoppningsvis är klubbhuvud, fötter och axlar riktade mot målet och din kropp balanserad, stadig och rätt linjerad.

 

Square
Klubbhuvudets träffyta, fötter, axlar med mera är riktade rakt mot det tänkta målet, antingen alla tillsammans eller var för sig.

 

Blockat slag
När dina underarmar hamnar på efterkälken och inte får tillräckligt med utrymme i träffzonen. Brukar oftast leda till att bollen går åt höger (för högerspelare).

 

Transition
Betyder övergång på svenska och är när baksvingen är klar och nersvingen tar vid. Vid den så kallade transitionen gäller det att baksvingens alla delar är avklarade så att alla delar i nersvingen kommer i rätt ordning.

 

Lie
Vinkeln mellan skaftet och sulan på klubbhuvudet.

 

Bounce
Vinkeln mellan sulans lägsta punkt och bladets framkant. En klubba med mycket bounce är bra vid mjukt underlag och för spelare med branta svingar, lite bounce på hårt underlag och för flacka svingar.

 

Svingspår
När din pro säger inifrån och ut eller utifrån och in, så pratar hen om det här. Svingspåret (club path) är alltså riktningen som klubbhuvudet färdas i vid bollträff. Blandas lätt ihop med nästa punkt.

 

Facevinkel
Svingspåret var alltså klubbhuvudets färdriktning vid träffen. Facevinkeln är hur klubbhuvudet är riktat vid träffen. Vanligtvis pratar vi om stängt eller öppet klubbhuvud. Det här har större inverkan på hur bollen startar än vad svingspåret har.

 

Dynamiskt loft
Kubbans loft vid bollträff.

 

Attackvinkel
Riktningen klubbhuvudet rör sig upp eller ner vid bollträff.

 

Utgångsvinkel
Vinkeln relativt till marken när bollen lämnar klubbhuvudet. Hör samman med dynamiska loften och är tillsammans med bollhastigheten avgörande för höjden och längden på slaget.  

 

Smash Factor
Ett värde på mängden energi som förflyttas från klubbhuvudet till bollen vid träffen. Räknas ut genom bollens hastighet delat med klubbans hastighet. 

 

Spinntal
Andelen spinn på bollen direkt efter träff. Det här har en stor inverkan på hur högt och långt bollen flyger. Allt för högt spinntal kan vara förödande för längden på dina slag, speciellt i motvind.

 

TEXT: HENRIK LENNGREN

webbred@svenskgolf.se

Därför ska du alltid sikta mitt på green


Text: Redaktionen • 2016-06-22
ArtiklarGolfskolan
Scroll to Top