5de4736c4951b

Artiklar

Golfare avstängd för hot och våld på banan

Det började med att en golfare urinerade nära tee. Det fick en annan golfare att reagera. Allt slutade med hot och våld. Och avstängning.

Text: CM Hellsten • 2016-05-24 Uppdaterad 2016-05-24

I oktober 2015 spelades en rond på en golfbana i Halland som urartade.

En golfare (i Juridiska nämndens dom kallad BB) påpekade att det var olämpligt att en annan golfare (AH) urinerade nära tee på hål 18.

AH påstås då ha riktat hot mot BB vid tee och efter avslutad rond.

Enligt Juridiska nämndens dokument ska AH ha sagt att BB “skulle passa sig” och att AH skulle “nacka” eller “märka” BB.

Väl framme vid 18:e green ska en tredje golfare (KA) ha försökt ingripa i den pågående dispyten mellan AH och BB.

Då ska AH ha slagit till KA i ansiktet.

Hallands Golfdistriktsförbund utredde incidenten och kom fram till att AH två gånger hotat en person och utövat våld mot en annan person.

Utredningen kunde dock inte avgöra hur slaget träffade och hur kraftigt det var.

5 mars 2016 beslutade Hallands GDF:s Juridiska kommitté att stänga av AH från all verksamhet inom golfsporten – innefattande träning i eller på anläggning tillhörig klubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet, samt tävlings– och sällskapsspel på anläggning tillhörig sådan klubb, liksom från administrativa uppgifter – till och med 15 februari 2017.

Enligt beslutet hade AH genom hot och våld mot andra personer brutit mot 14 kap. 2§ 8 RF:s stadgar och 1 kap. 24 § Svenska Golfförbundets stadgar.

AH överklagade beslutet till SGF:s Juridiska Nämnden.

AH yrkade i första hand att anmälan mot honom skulle ogillas. I andra hand att påföljden skulle lindras.

Nu har Juridiska Nämnden kommit med sitt beslut.

 “Det här är en så pass allvarlig förseelse att det inte kan komma ifråga att döma ut ett kortare straff”

– Vi kommer fram till samma slutsats när det gäller frågan om han har gjort sig skyldig till en straffbar förseelse enligt Riksidrottsförbundets stadgar och att han ska stängas av. Det här är en så pass allvarlig förseelse att det inte kan komma ifråga att döma ut ett kortare straff, som han i andra hand yrkade på.
– Sedan upphäver vi den delen av beslutet som gäller att han inte får utföra några administrativa uppgifter eftersom det inte finns något stöd för det i Riksidrottsförbundets stadgar att fatta ett sådant beslut, säger Juridiska Nämndens ordförande Thomas Hedstrand till svenskgolf.se/wp.

 

Beslutet kan överklagas hos Riksidrottsnämnden senast 3 juni.


Text: CM Hellsten • 2016-05-24
ArtiklarHallandJuridiska Nämnden
Scroll to Top