Lobbslag
Lobbslag
Vill du kunna slå ett högt slag och snabbt få bollen att stanna? Matz visar hur det går till.
Draw och fade
Draw och fade
Att kunna slå en behärskad draw eller fade är inte bara nyttigt för att imponera på golfkompisarna, det kan även vara en nyckel till en låg score.