R&A


Royal & Ancient Golf Club of St Andrews. Har ansvaret för golfreglerna tillsammans med USGA i USA.

R&A