Regelmyter
Likt historien om råttan i pizzan snurrar regelmyterna runt på banan. Foto: Illustration Gustav Dejert/Woo agentur

Regelmyter

Golfreglerna omges av en mängd myter om vad man får och inte får göra. Här gör vi ett försök att ta kål på tio värstingar som valsar runt som bättre vandringssägner bland golfspelarna.

1. Myt: Jag får inte själv lyfta bollen för identifiering utan måste be min markör göra det.

Sanning: Om jag är osäker på om det är min boll får jag själv överallt på banan lyfta bollen för identifiering. Innan jag gör det ska jag säga till en medtävlare (markör) och sedan ska jag markera bollen och får nu lyfta den.
Om jag låter markören lyfta den och han/hon exempelvis inte markerar först och/eller gör ren den åt mig, får jag ett slags plikt. Markören går fri.

1,5. Myt: Bollen behöver inte markeras om jag bara vrider lite på den för att se om det är min boll. Jag har ju inte lyft den.

Sanning: Ett slags plikt för att medvetet ha rört en boll i spel. Helt i onödan eftersom jag efter markering kunde ha lyft eller vridit den utan plikt.

2. Myt: Om jag låter markeringsknappen ligga kvar när jag återplacerar bollen på green är bollen inte i spel. Det blir den först när jag tar bort knappen.

Sanning: Markeringsknappen ersätter bollen när den lyfts och finns där för att se att bollen återplaceras på rätt plats. När bollen är återplacerad behövs inte knappen och bollen är i spel oavsett om knappen ligger kvar eller ej. Men så länge markeringsknappen ligger där får jag faktiskt vrida och rikta in bollen eller lyfta den och ta den ur spel, igen. Bollen är ju markerad!

3. Myt: Jag får inte putta och hålla i flaggstången samtidigt.

Sanning: Det är fullt tillåtet så länge jag inte använder flaggstången som stöd eller riktning vilket i sig verkar osannolikt då det oftast gäller en "tap in".

4. Myt: Om jag lägger flaggan utanför green riskerar jag ingen plikt om jag skulle råka putta för hårt och träffa den med min boll.

Sanning: Det spelar ingen roll om jag lägger flaggan på eller utanför green. Jag får två slags plikt om min boll träffar en urtagen flagga.

5. Myt: Om min boll ligger utanför green får jag inte laga nedslagsmärken på green i min spellinje.

Sanning: Överallt på green får jag laga nedslagsmärken oavsett om bollen ligger på green eller ej och även om jag därigenom förbättrar min spellinje.

6. Myt: Om mina medtävlares bollar ligger på green och min utanför ska jag spela först.

Sanning: Den, vars boll ligger längst från hål spelar först. Det har ingen betydelse om bollen ligger på green eller ej.

7. Myt: Om min motspelare i matchen skänker mig putten och jag ändå puttar och missar att håla den så räknas det slaget.

Sanning: Skänkt är skänkt! En skänkning kan aldrig tas tillbaka och jag kan lugnt treputta (om tiden tillåter) på min skänkta putt.

8. Myt: När jag vid ett vattenhinder (gula pinnar) slår en boll som går över och landar på andra sidan men sedan rullar tillbaka ned i hindret så får jag droppa på andra sidan och behöver inte slå över hindret igen.

Sanning: När hindret är gulmarkerat finns det två alternativ och inget av dem är att droppa på andra sidan hindret; Spela från föregående plats eller droppa på flagglinjen bakom hindret (naturligtvis får jag som tredje alternativ spela bollen som den ligger om det är möjligt). Det enda som har hänt är att jag fått en ny sista skärningspunkt som jag ska rätta mig efter när jag söker flagglinjen bakom hindret.

 9. Myt: När min boll ligger i ruffen och jag ska droppa enligt någon regel, måste jag droppa den i ruffen även om det var möjligt att droppa på fairway.

Sanning: Reglerna skiljer inte på ruff och fairway när jag ska ta lättnad. Å andra sidan betyder det att jag vid ett annat tillfälle kan tvingas droppa i ruffen fast min boll låg på fairway.

10. Myt: Om jag dömt ut min boll får jag inte spela på den även om jag hittar den inom fem minuter.

Sanning: Det går inte att döma ut en boll. Jag kan aldrig med ord ta bort en boll i spel, endast med handling. Det spelar ingen roll vad jag säger, min boll är i spel om den hittas inom fem minuter om jag inte innan dess handlat genom att sätta en ny boll i spel.