Så kommer du ut ur tjockruffen!

Ligger din boll alltid på fairway? Då är den här filmen inget för dig. Alla andra – som hamnar i tjockruffen då och då – måste titta.