”Jag vet vad jag ska nöta på”

Katarina Elisson gick två 75-rundor under sommaren och sänkte sitt handicap. "Det har hänt mycket med min sving. Det är helt andra golfslag som kommer, och de kommer mer frekvent".

Katarina Elisson gick två 75-rundor under sommaren och sänkte sitt handicap. "Det har hänt mycket med min sving. Det är helt andra golfslag som kommer, och de kommer mer frekvent".