"Bestörtning, ilska och frustration"

Nu engagerar sig Svenska Golfförbundet i metoo-uppropet.

"Bestörtning, ilska och frustration"

Kvinnor inom idrotten har berättat om de sexuella trakasserier de upplevt inom sina sporter.
Uppropet kallas #timeout.

Nu engagerar sig Svenska Golfförbundet i frågan.
– Det går inte annat än att reagera med bestörtning, ilska och frustration över alla de övergrepp som gjorts i olika sammanhang och som nu nått offentlighetens ljus, skriver ordförande Maria Möller.

SGF-basen har författat ett brev som skickas ut till samtliga golfare 15 år och äldre.
Det är information kring vad Svenska Golfförbundet gör kring #metoo-kampanjen och kring jämställdhetsprojektet Vision 50/50.

Maria Möller uppmanar mottagarna att berätta om sina upplevelser på metoo@golf.se eller timeout@golf.se.

Så här står det i Maria Möllers brev:

För mig och inom golfen gäller självklart nolltolerans mot sexism, mobbning och trakasserier av alla slag. Som ett av Riksidrottsförbundets största specialförbund och en av Sveriges största breddidrotter med nära en halv miljon utövare, kan vi dock inte räkna med att golfens miljö är ett undantagsfall från sådana beteenden.

Vi ska dock vara stolta över det jämställdhetsarbete som nu bedrivs i Golfsverige genom Vision 50/50, förmodligen Idrottssveriges mest seriösa och ambitiösa satsning i ämnet.

Även vid höstens distriktsmöten har vi informerat om den pågående #metoo-kampanjen, om hur klubbar bör hantera och förhålla sig till information kring eventuella trakasserier och övergrepp på klubben, att dokumentera och såklart omedelbart agera.

På golf.se/trygg idrott, har vi nu samlat information kring dels förebyggande arbete, dels hantering av ärenden som rör sexuella övergrepp, mobbning och trakasserier. Ett exempel är undersökningen från BRIS kring sexuella övergrepp inom idrotten. RF inledde i somras ett samarbete med BRIS kring just denna fråga. Arbetet på sajten uppdateras också ständigt exempelvis när det gäller policier och riktlinjer, information kring värdegrund, med mera.

I mitten av januari startar verksamhetsseminarierna på 22 orter. Där kommer klubbarnas närmare 1 800 representanter att uppdateras i ämnet.

Svenska Golfförbundet har också tillsatt en särskild grupp som arbetar med åtgärder för att motverka trakasserier inom vår idrott. I gruppen som är direkt underställd SGF:s generalsekreterare ingår Annica Lundström, förändringsledare för Vision 50/50, Ove Ellemark, ansvarig för Vision 50/50:s digitala utbildning i jämställdhet samt Thomas Bergman, klubbrådgivare på SGF och Lisa Häggkvist, juniorutvecklare på SGF.

Det finns två mejladresser för den som vill kontakta gruppen och berätta om sina upplevelser. Det är metoo@golf.se och timeout@golf.se. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till dessa mejl och den kommer att följa SGF:s policy och rutiner som finns för trakasserier. Om brott begåtts uppmanar vi till att polisanmäla.

Jämställd idrott är en självklarhet!

Maria Möller
Ordförande Svenska Golfförbundet

Bra brev!
Ja
77
7
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.