Bro Hof-tvisten är över?
Tvisten mellan Bro Hof Slott GC och Upplands-Bro kommun kan vara på väg att lösas. Foto: Getty Images

Bro Hof-tvisten är över?

Bro Hof Slott GC har under flera år haft en tvist med Upplands-Bro kommun gällande bygglovet kring Stadium Course. Kommunen hävdar att hål 15 och 16 ska byggas om. Nu kan dock parterna vara på väg att komma överens.

Efter ett omfattande utredningsarbete konstaterade Bygg- och miljönämnden i Upplands Bro kommun att Bro Hof Slott Golf Club inte hade följt det bygglov som de hade fått när Stadium Course byggdes. Därför beslutade nämnden att marken kring hål 15 och 16 ska återställas som den var innan banan uppfördes.

Bro Hof höll inte med och överklagade beslutet men i slutet av 2010 kom länsstyrelsen med sitt utlåtande där det konstaterades att golfklubben hade brutit mot miljöbalken och att banan måste byggas om före mars 2012 annars väntar böter på 8,5 miljoner kronor.
Det är om å-t-t-a dagar.
Bro Hof tog ärendet vidare till miljödomstolen och förvaltningsrätten.
Ännu har inget besked kommit från den instansen.
Men nu kan tvisten ändå vara på väg mot en lösning.

Lokaltidningen Mitt i rapporterar om att Bro Hof Slott GC och Upplands-Bro kommun har träffats för att diskutera ett förslag från golfklubbens grundare Björn Örås där Bro Hof erbjuder kommunen ett annat område som liknar det som ska återställas. I utbyte vill Örås få till en ändring i detaljplanen som ger ett nytt bygglov.

Så här säger Björn Örås till Mitt i:
- Oavsett utgången i rättinstanserna så är vi båda förlorare och det har kommunen också insett. Det här ligger som en våt filt över vår verksamhet. Så länge det inte finns någon lösning kommer det inte att byggas något hotell eller göras andra satsningar.

Karl-Erik Lindholm är kommundirektör i Bro:
- Vi ska titta på om de områden som erbjuds är tillräckligt bra och motsvarar de värden som gått förlorade. Det handlar om att lösa det på bästa sätt för medborgarna i Upplands-Bro och för djur- och naturlivet. Vid en eventuell lösning hoppas vi att miljödomstolen och förvaltningsrätten i så fall återvisar ärendet till oss eller tar hänsyn till en överenskommelse i domen, säger han till Mitt i. 

  • Få svenskgolf.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!