Klubbarna avgör om speltest behövs

Svenska Golfförbundet vill ge ett större ansvar till klubbarnas styrelse att bestämma hur utbildningen skall läggas upp och själva avgöra när nybörjaren gjort sig förtjänt av Grönt kort. - Klubbarna får ta över ansvaret, att stöpa alla i samma form är inte gångbart längre, säger SGF:s idrottschef Ingemar Nyman.

"Det är för krångligt att börja spela golf". Det är en av många påståenden som spritts i golfbranschen genom åren. Nybörjarna som genomgår utbildningen strömmar dock ständigt till, och har gett utbildningen höga betyg. Utom på vissa punkter, som exempelvis att få komma ut på banan.

Tidigare har Svenska Golfförbundet haft ansvaret för auktorisationen av utbildningen, vilket inneburit att klubbarna fått skicka tränare på utbildning i förbundets regi, för att få utbilda nybörjare. Nu vill förbundet slopa auktorisationen och lämnar i stället över ansvaret på klubben att hitta rätt kompetens för att ta hand om nybörjarutbildningen.

- Förbundet går från att vara styrande till stödjande, säger idrottschefen Ingemar Nyman till Svensk Golf. De klubbar som vill ha stöd och hjälp är välkomna, men vi kommer inte ha några formella krav på klubben på samma sätt som tidigare.

Klubben får själv bestämma om det behövs ett formellt prov eller inte för att få sitt gröna kort. Däremot finns vissa ramar som klubbarna hänvisas att följa i utbildningen. Golfförbundet kommer att förse klubbarna med utbildningsmaterial, och där framgår vad eleven ska lära sig under utbildningen: regler, vett och etikett på banan samt spelteknik etcetera.

- Golfbranschen förändras hela tiden, och att stöpa alla i samma form är inte gångart längre. Nu får klubbarna själva ta över ansvaret och lägga upp utbildningen på ett sätt som passar deras elever, säger Nyman.

Nybörjarens handicap i Golfens IT-system (GIT) kommer även fortsättningsvis att vara 36+. Klubben kan dock själv välja att tillämpa det gamla systemet, det vill säga räkna ned från hcp 54. Det fungerar dock bara på den egna klubben, och så snart golfaren vill spela på annan bana kommer nybörjaren att anges som 36+-handicappare.

När SGF i helgen bjuder in golfdistrikten till det årliga golftinget kommer den föreslagna förändringen att vara en punkt på agendan.

- Det här är en ambition från förbundet att förändra och förenkla utbildningen. Men vi ska nu diskutera med klubbarna och med PGA för att få fram den bästa lösningen, säger Nyman.
Enligt förbundets planer ska förändringen förankras under vintern och våren, det nya utbildningsmaterialet tas fram hösten 2011 och från och med den 1 januari 2012 gäller de nya riktlinjerna. Men redan inför säsongen 2011 kommer klubbarna, med det gamla utbildningsmaterialet, att forma utbildningen så att det passar klubbens verksamhet och den nya intentionen med utbildningen.