Foto: Getty Images

Vattenhinder

Nyhet: Termen vattenhinder kommer att förändras till pliktområden och kommer att bestå av röd- och gulmarkerade områden. Det här skulle kunna inkludera ytterligare områden som inte innehåller vatten som till exempel ökenområden, tät skog, lava och så vidare. Om din boll landar i ett sådant här område får man ett pliktslag om man tar lättnad.
Som det är nu: Lättnad är bara tillåtet från vattenhinder, och inte andra områden som kan vara svåra att spela ifrån.

Nyhet: Du får flytta på lösa föremål i de nya pliktområdena. Du får också röra marken med dina händer eller din klubba. Du får också grunda klubban utan plikt.
Som det är nu: Om du gör något av det ovan förlorar du hålet i matchspel och får två slags pligt i slagspel.

Nyhet: Du kan inte droppa bollen på andra sidan ett hinder där bollen gick i ett pliktområde.
Som det är nu: Du kan ta lättnad på motsat sida av ett sidovattenhinder från där bollen gick i hindret.

  • Få svenskgolf.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!