Spännande tankar hos Karlstad GK
Karlstad GK planerar att bygga ett nytt bostadsområde. Foto: Karlstad GK

Spännande tankar hos Karlstad GK

Karlstad golfklubb vill skapa ett helt nytt bostadsområde med villor, radhus och kedjehus som placeras intill banan i Höje norr om stan. Från klubbens sida har man redan tagit fram en första idéskiss som nu läggs fram för Karlstad kommun.

– Vi vet att området är attraktivt, menar Stefan Jansson klubbchef på Karlstad GK. Därför vill vi pröva tanken på att göra ett attraktivt område med plats för både golf på sommaren och skidåkning på vintern.

I förslaget ligger cirka 100 fastigheter som klubben nu vill sälja tomter för. Redan bygger kommunen ut åt golfbanan, så det finns ett stort intresse för att bo just i området. Därför har klubben i dagarna skickat in en begäran om planbesked till kommunen där man beskriver hur projektet skulle kunna se ut.

Det är tänkt att de nya bostäderna ska byggas strax öster om dagens banområde, på mark som till största delen, 170 hektar, ägs av klubben, medan resten ägs av Karlstads kommun.

– Anledningen till att vi vill försöka genomföra projektet är att vi vill utveckla klubben, värdet och attraktiviteten på anläggningen, uppger Jansson. Vi är övertygade om att många Karlstadsbor vill bo nära både golfbana och skidspår på vintern och tror därmed att marknaden för den här typen av boende finns där.

 Enligt Stefan Jansson och styrelsens fastighetsansvarige Håkan Broström finns det numera en trend runt om i landet och utomlands att vilja bo och leva nära naturen, men ändå relativt nära sta´n och tätorten

– Om det här projektet blir verklighet vill vi skapa  ett attraktivt bostadsområde där vi bygger också ut dagens service vid banan och då får det inte bli för trångt. För övrigt så kommer marknaden få styra takten på utbyggnaden.

Samtidigt som Karlstad golfklubb vill utnyttja en del av sin mark till bostäder har klubben också tankar på möjligheten till boende för sina många golfspelande gäster utifrån.

– Skulle det här projektet genomföras fullt ut, så skulle vi sannolikt kunna finansiera byggande av övernattningsmöjligheter vid banan, anser Stefan Jansson. Fast det är ett stort projekt och det är till ändå till sist våra medlemmar som får ta beslutet.

På Karlstad kommun ser politikerna positivt på klubbens projektplaner.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren uppger för Nya Wermlandstidningen att förslaget är nytt och spännande. Inte minst de varierande boendealternativen.

– Det är bra att vi får olika typer av boendealternativ. Det är viktigt för att både behålla yngre familjer i Karlstad och locka hit nya kommuninvånare. Nu skall vi titta på förslaget och  se om det är möjligt. Därefter kommer vi att göra en ny detaljplan för området.

L-G Åkerberg

Vill du bo granne med en golfbana?
Ja
36
3
Nej